Global Support Center

ศูนย์ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ

ข้อมูลตุ้มน้ำหนักและตวงวัดแมสซาชูเซตส์

คุณอยู่ที่นี่:

ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้สำหรับ แมสซาชูเซตส์

ข้อมูลตุ้มน้ำหนักและตวงวัด

กรุณาติดต่อตุ้มน้ำหนักและตวงวัด

โทรศัพท์: 617-727-3480

อีเมล: standard.mail@mass.gov

ลิงค์: https://www.mass.gov/weights-and-measures

;แม่อิมเมจ

การลงทะเบียน

ขึ้นทะเบียนกับกรมตวงน้ำหนัก

ติดต่อสำนักงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสอบเทียบ

บริษัทให้บริการที่ได้รับการรับรองจากรัฐจำเป็นต้องติดตั้งและสอบเทียบมาตราส่วน NTEP อย่างเหมาะสม

ควรทำการสอบเทียบก่อนที่ผู้ตรวจสอบจาก Weights & Measures จะเข้ามาปิดผนึกเครื่องชั่ง

การซ่อมบำรุง

ขอแนะนำให้ปรับเทียบมาตราส่วนใหม่ปีละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำ

โดยการสุ่ม เจ้าหน้าที่จาก Weights & Measures จะไปตรวจสอบเครื่องชั่ง

หากเครื่องชั่งไม่ผ่านการตรวจสอบ ธุรกิจจะถูกปรับ 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาการรับรอง NTEP

คู่มือ NIST 44 (ฉบับปี 2018)

หนังสือรับรองความสอดคล้อง #17-152A1

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร
โปรดส่งเหตุผลในการโหวตของคุณเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงบทความได้
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?

สารบัญ