Global Support Center

ศูนย์ช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือ

รหัส PIN สำหรับเครื่องพิมพ์พกพา Bluetooth คืออะไร

คุณอยู่ที่นี่:

รหัส PIN เริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์พกพา Star Bluetooth คือ 1234

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
เราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร
โปรดส่งเหตุผลในการโหวตของคุณเพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงบทความได้
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?

สารบัญ