บัญชีของฉัน

วิธีตั้งค่า JavaPOS ด้วย Star Printer บน Ubuntu Linux

บทนำวิธีใช้เครื่องพิมพ์ Star Micronics กับ Ubuntu Linux ผ่านไดรเวอร์ JavaPOS แม้ว่าสิ่งนี้จะเขียนโดยใช้ USB TSP650 แต่คำแนะนำเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับรุ่นที่รองรับต่อไปนี้ เครื่องพิมพ์ที่รองรับ: TSP650II, SP700, TSP700II, HSP7000, TUP500 อินเทอร์เฟซที่รองรับ: อนุกรม, อีเธอร์เน็ต สภาพแวดล้อมที่รองรับ: Ubuntu Linux 9.04 ติดตั้ง Java Development Kit จะต้องติดตั้งชุดพัฒนา Java เพื่อใช้ […]

Ubuntu Linux – การส่งคำสั่งพิมพ์โดยตรงไปยังพอร์ต LAN

บทนำวิธีการส่งคำสั่งพิมพ์โดยตรงไปยังพอร์ต/ซ็อกเก็ต LAN โดยใช้ Terminal บน Ubuntu Linux เวอร์ชัน 8.04 หรือสูงกว่า แม้ว่าเอกสารนี้เขียนโดยใช้ TSP100LAN คำแนะนำเหล่านี้ก็เพียงพอสำหรับเครื่องพิมพ์ Ethernet Star Micronics ที่รองรับ Linux เครื่องพิมพ์ที่รองรับ: เครื่องพิมพ์ความร้อน, เครื่องพิมพ์กระแทก อินเทอร์เฟซที่รองรับ: อีเธอร์เน็ต สภาพแวดล้อมที่รองรับ: Ubuntu 8.04 หรือสูงกว่า (*ไม่รองรับ Ubuntu 11.04*) การส่ง […]

ฉันจะอ่าน “สถานะข้อผิดพลาดหรือรหัส LED” สำหรับเครื่องพิมพ์ Star Micronics ของฉันได้อย่างไร

หน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสูงสุดเพื่อระบุข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์และวิธีแก้ไข วิธีการวินิจฉัยเครื่องพิมพ์ของเรานั้นมาจากไฟแสดงการทำงานและไฟแสดงข้อผิดพลาด ซึ่งเรียกว่าตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดและไฟแสดงการทำงานจะกะพริบเป็นระยะๆ ซึ่งหมายถึง […]

วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Star Ethernet (LAN) บน Fedora Linux OS

บทนำหมายเหตุการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Star Ethernet ต่างๆ บน Fedora Linux OS แม้ว่าเอกสารนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ TSP100 แต่ก็ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ตามรายการด้านล่าง เครื่องพิมพ์ที่รองรับ: TSP100III, TSP650II, SP700, TSP800II, TSP700II อินเทอร์เฟซที่รองรับ: อีเธอร์เน็ต (LAN) สภาพแวดล้อมที่รองรับ: Fedora Linux ดาวน์โหลดไดรเวอร์ CUPS_for_Linux จากเว็บไซต์สนับสนุนทั่วโลกของเรา หมายเหตุ: แยก […]

วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Star Ethernet (LAN) บน Ubuntu Linux OS

บทนำหมายเหตุแอปพลิเคชันนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Star Ethernet ต่างๆ บน Ubuntu Linux OS แม้ว่าเอกสารนี้ได้รับการพัฒนาโดยใช้ TSP800 แต่ก็ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ตามรายการด้านล่าง เครื่องพิมพ์ที่รองรับ: TSP100III, TSP650II, SP700, TSP800II, TSP700II อินเทอร์เฟซที่รองรับ: อีเธอร์เน็ต (LAN) สภาพแวดล้อมที่รองรับ: Ubuntu Linux ดาวน์โหลดไดรเวอร์ CUPS_for_Linux จากเว็บไซต์สนับสนุนทั่วโลกของเรา หมายเหตุ: แยก […]

วิธีกำหนดค่าไดรเวอร์ Star เพื่อตัดระหว่างหน้า

บทนำคู่มือนี้จะอธิบายวิธีกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ Star Micronics ให้ตัดระหว่างหน้าและทดสอบเครื่องตัดบนอุปกรณ์ Windows และ Mac โดยใช้ FuturePRNT, StarPRNT หรือ Cups Drivers เครื่องพิมพ์ที่รองรับ: เครื่องพิมพ์ FuturePRNT, starPRNT บน Windows และเครื่องพิมพ์ที่รองรับ CUPS ไดรเวอร์บน Mac และ Linux อินเทอร์เฟซที่รองรับ: USB, LAN, BT, Wi-Fi, อนุกรม, สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนแบบขนาน: Windows, […]