บัญชีของฉัน

วิธีล้างข้อมูลแคชการจับคู่ Bluetooth จาก Star Scanners

หมายเหตุแอปพลิเคชันนี้สรุปขั้นตอนในการล้างข้อมูลแคชการจับคู่ Bluetooth ของสแกนเนอร์ โดยเฉพาะสำหรับรุ่น Star Micronics: BSH-20B, BSH-32B และ BSH-HR2081BT อาจจำเป็นต้องรีเซ็ตข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ของเครื่องสแกนเมื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับอุปกรณ์อื่น (พีซี แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ) ผ่านทาง Bluetooth

วิธีรีเซ็ตเครื่องตัดอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ TSP100 และ TSP650

แผนภาพ, การเขียนแบบวิศวกรรม คำอธิบายที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

บทนำ หมายเหตุการใช้งานนี้สาธิตขั้นตอนการรีเซ็ตเครื่องตัดอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ TSP100 และ TSP650 ให้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นเริ่มต้น การสูญเสียพลังงานโดยไม่คาดคิดหรือกระดาษติดอาจส่งผลให้เครื่องตัดกระดาษของเครื่องพิมพ์ไม่สามารถดึงกลับได้เต็มที่หลังจากเสร็จสิ้นรอบการตัด นี่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเปิดหรือปิดเครื่องพิมพ์ […]