บัญชีของฉัน

วิธีล้างข้อมูลแคชการจับคู่ Bluetooth จาก Star Scanners

หมายเหตุแอปพลิเคชันนี้สรุปขั้นตอนในการล้างข้อมูลแคชการจับคู่ Bluetooth ของสแกนเนอร์ โดยเฉพาะสำหรับรุ่น Star Micronics: BSH-20B, BSH-32B และ BSH-HR2081BT อาจจำเป็นต้องรีเซ็ตข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ของเครื่องสแกนเมื่อเชื่อมต่อเครื่องสแกนกับอุปกรณ์อื่น (พีซี แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ฯลฯ) ผ่านทาง Bluetooth

วิธีใช้ชุดการเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับเครื่องสแกน Star

หมายเหตุการใช้งานนี้สรุปขั้นตอนที่จำเป็นในการเปลี่ยนประเภทการเชื่อมต่อจาก USB เป็นอนุกรมสำหรับเครื่องสแกน BSD และ BSH Star Micronics โดยใช้ชุดการเชื่อมต่อ Star Serial Connection Kit