บัญชีของฉัน

การแก้ไขการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในยูทิลิตี้ StarPRNT

บทนำ:หมายเหตุการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีแก้ไขการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Star ภายใน หรือที่เรียกว่าสวิตช์หน่วยความจำหรือซอฟต์สวิตช์ แม้ว่าคำแนะนำเหล่านี้เขียนโดยใช้ TSP700II เอกสารนี้ก็เพียงพอสำหรับรุ่นด้านล่าง เครื่องพิมพ์ที่รองรับ: FVP10, TSP650, TSP700II, TSP800II, SP700, SP500, TUP500, TUP900*การจำลองเครื่องพิมพ์ที่รองรับ: โหมด Star Line (ค่าเริ่มต้น), ESC/POS โหมดอินเทอร์เฟซที่รองรับ: อีเธอร์เน็ต*, USB, […]